WMO

Wanneer u zelf niet meer in staat bent om uw huishouden zelf te doen, kunt u via uw gemeente huishoudelijke hulp inschakelen. De huishoudelijke hulp wordt dan vergoed vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Neem hiervoor contact op met uw gemeente. De medewerkers van uw gemeente gaan samen met u na of er huishoudelijke hulp nodig is en hoeveel hulp er nodig is. Het bepalen of er huishoudelijke hulp nodig is en in welke mate, wordt de indicatiestelling genoemd. Wanneer u hulp nodig heeft bij het aanvragen van een WMO indicatie, dan kunnen wij u hierbij helpen.

Heeft u volgens de indicatiestelling huishoudelijke hulp nodig, dan kan dit op twee manieren worden vergoed op basis van zorg in natura. U kunt zelf kiezen uit een lijst met geselecteerde zorgaanbieders (met wie de gemeente een samenwerkingsovereenkomst heeft) welke zorgaanbieder de huishoudelijke hulp bij u mag uitvoeren.

U kunt zelf kiezen uit een lijst met geselecteerde zorgaanbieders (met wie de gemeente een samenwerkingsovereenkomst heeft) welke zorgaanbieder de huishoudelijke hulp bij u mag uitvoeren.

Lees hier met welke gemeenten wij een samenwerkingsovereenkomst hebben voor het uitvoeren van de huishoudelijke hulp.

PARTICULIERE HUISHOUDELIJKE HULP

Heeft u geen WMO indicatie voor huishoudelijke hulp, dan kunt u gebruik maken van onze particuliere zorgondersteuning. Wij komen graag bij u langs om uw wensen te bespreken en u te informeren over onze mogelijkheden.